stadsinitiatief 2012 / Rotterdam
"denieuwemeent legt een stadspark aan op het kruispunt van de meent en de noordelijke binnenrotte door de plek gedurende vijf jaar te exploiteren als stadssalon / stadstuin / marktplaats. Het park kost de gemeenschap uiteindelijk niets"

2nd January 2012

Photo with 9 notes

denieuwemeent is een platfarm
in beginsel is denieuwemeent een platform of liever platfarm waar ondernemers, ambachtslieden, vakmensen creatievelingen, kunstenaars, pioniers en dromers, samenkomen om hun kunsten te tonen aan de moderne stedeling. Platforms, of fora kennen we al van het internet. denieuwemeent is een ‘platfarm’ omdat het een broedplaats voor talent en ondernemerschap. Hier komen ontstaan nieuwe ideeën en komen deze tot bloei in een tijdelijke fysieke omgeving, een plek in de stad. Het concept kent een fysieke, reële component (offline) en een geestelijke, virtuele component (online). Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De offline verschijning van denieuwemeent zou je een soort stadssalon voor drukke mensen kunnen noemen. Een showroom waarin men kan proeven, ruiken, voelen aan (nieuwe) producten. De nieuwe meent heeft zijn online equivalent op het internet: een virtueel platform waarop dezelfde ondernemers zich aansluiten maar waar de beperkingen van de fysieke component wegvallen en het bereik, de bezoekers aantallen, nog veel groter kunnen zijn. Dit is de marktplaats waar nieuwe producten worden aangeboden en verhandeld of geveild. De offline en online componenten van denieuwemeent staan niet los van elkaar: zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: symbiose noemen we dat.

denieuwemeent is een platfarm

in beginsel is denieuwemeent een platform of liever platfarm waar ondernemers, ambachtslieden, vakmensen creatievelingen, kunstenaars, pioniers en dromers, samenkomen om hun kunsten te tonen aan de moderne stedeling. Platforms, of fora kennen we al van het internet. denieuwemeent is een ‘platfarm’ omdat het een broedplaats voor talent en ondernemerschap. Hier komen ontstaan nieuwe ideeën en komen deze tot bloei in een tijdelijke fysieke omgeving, een plek in de stad. Het concept kent een fysieke, reële component (offline) en een geestelijke, virtuele component (online). Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De offline verschijning van denieuwemeent zou je een soort stadssalon voor drukke mensen kunnen noemen. Een showroom waarin men kan proeven, ruiken, voelen aan (nieuwe) producten. De nieuwe meent heeft zijn online equivalent op het internet: een virtueel platform waarop dezelfde ondernemers zich aansluiten maar waar de beperkingen van de fysieke component wegvallen en het bereik, de bezoekers aantallen, nog veel groter kunnen zijn. Dit is de marktplaats waar nieuwe producten worden aangeboden en verhandeld of geveild. De offline en online componenten van denieuwemeent staan niet los van elkaar: zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: symbiose noemen we dat.

Tagged: stadsinitiatiefrotterdampopupstoreplatformplatfarm

Source: denieuwestad.nl

31st December 2011

Photo with 1 note

we richten de noordelijke Binnenrotte in voor een periode van vijf jaar. De huidige parkeerplaatsen worden opgeheven. denieuwemeent begint met negen á tien ondernemers die zich kunnen vinden in de gemeenschappelijke waarden waar op de cyclus is gebaseerd. In de geest van deze tijd zou je het ‘bezetting’ van een plek kunnen noemen. Het is de basis, de kiem van de tijdelijke inrichting en exploitatie van het terrein. De ondernemers worden geclusterd rondom een centrale ruimte: de stadstuin of het plein. De centrale ruimte is collectief: er staan tafels en stoelen, plantenbakken en een eerste boom: de voorbode van een park en vormt het hart van het concept. Hier heeft de eerste ontmoeting plaats tussen stedeling en nieuwe entrepreneur en tussen de stedelingen onderling: een nieuwe gemeenschap ontstaat en groeit. Het internetplatform gaat vrijwel tegelijkertijd met de bezetting van het terrein in de lucht: de pioniers laten ook daar van zich horen. Het platform is gratis voor deze pioniers. Dan begint de cyclus: de eerste traffi c en daarmee omzet wordt gegenereerd. Ondernemers dragen een deel van de omzet af in de vorm van huur. Op internet en offl ine, in de echte stad. Deze huuropbrengst wordt voor een deel geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het terrein maar ook in de verdere ontwikkeling van het online platform. denieuwemeent ontkiemt en groeit door tot een volwassen omgeving: een verzameling van bijzondere ondernemers georganiseerd rondom een centrale dynamische stadsruimte. Zowel in de stad als op het internet groeit de traffi c, de omzet en de winst en wordt het platform tevens interessant voor andere bedrijven en investeerders die niet perse deel uitmaken van denieuwemeent maar wel geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van naamsbekendheid. Zij plaatsen ‘ ads’ in de vorm van banners of gesponsorde links op het internet en in de vorm van een gesponsorde bank of boom in de groeiende stadstuin. Een deel van de winst wordt telkens opnieuw geherinvesteerd in het terrein en het uitbouwen van het online potentieel. na ongeveer tweeënhalf jaar is denieuwemeent volwassen geworden: een aantrekkelijke ontmoetingsplek met daarom heen circa 40 ondernemers. Sommige ondernemers huren er een vaste plek sommigen huren er ruimte voor 1 dag. De bezoeker, het publiek wordt telkens verrast met nieuwe producten en diensten. De fase van volwassenheid duurt dan nog ongeveer anderhalf jaar om vervolgens de fase van krimp en ouderdom in te gaan. De plek, het terrein wordt langzaam ‘teruggeven’ aan de stad. De internetopbrengsten blijven groeien: een groep van z’on 100 ondernemers en adverteerders, sommigen inmiddels uitgegroeid tot een gevestigd merk, blijft voortbestaan op het internet: een deel van deze omzet fi nanciert de teruggave van de stadsruimte. Ondernemers ontwikkelen zich met een behoefte aan andere vestigingslocaties: het terrein wordt leger en kan verder worden vergroend. Na vijf jaar exploitatie blijft er een stadspark over: een groene ruimte die de gemeenschap niets heeft gekost en voor de komende 20 jaar onderhouden kan worden. De cirkel is rond: het zaadje van denieuwemeent kan elders worden geplant… 

we richten de noordelijke Binnenrotte in voor een periode van vijf jaar. De huidige parkeerplaatsen worden opgeheven. denieuwemeent begint met negen á tien ondernemers die zich kunnen vinden in de gemeenschappelijke waarden waar op de cyclus is gebaseerd. In de geest van deze tijd zou je het ‘bezetting’ van een plek kunnen noemen. Het is de basis, de kiem van de tijdelijke inrichting en exploitatie van het terrein. De ondernemers worden geclusterd rondom een centrale ruimte: de stadstuin of het plein. De centrale ruimte is collectief: er staan tafels en stoelen, plantenbakken en een eerste boom: de voorbode van een park en vormt het hart van het concept. Hier heeft de eerste ontmoeting plaats tussen stedeling en nieuwe entrepreneur en tussen de stedelingen onderling: een nieuwe gemeenschap ontstaat en groeit. Het internetplatform gaat vrijwel tegelijkertijd met de bezetting van het terrein in de lucht: de pioniers laten ook daar van zich horen. Het platform is gratis voor deze pioniers. Dan begint de cyclus: de eerste traffi c en daarmee omzet wordt gegenereerd. Ondernemers dragen een deel van de omzet af in de vorm van huur. Op internet en offl ine, in de echte stad. Deze huuropbrengst wordt voor een deel geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het terrein maar ook in de verdere ontwikkeling van het online platform. denieuwemeent ontkiemt en groeit door tot een volwassen omgeving: een verzameling van bijzondere ondernemers georganiseerd rondom een centrale dynamische stadsruimte. Zowel in de stad als op het internet groeit de traffi c, de omzet en de winst en wordt het platform tevens interessant voor andere bedrijven en investeerders die niet perse deel uitmaken van denieuwemeent maar wel geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van naamsbekendheid. Zij plaatsen ‘ ads’ in de vorm van banners of gesponsorde links op het internet en in de vorm van een gesponsorde bank of boom in de groeiende stadstuin. Een deel van de winst wordt telkens opnieuw geherinvesteerd in het terrein en het uitbouwen van het online potentieel. na ongeveer tweeënhalf jaar is denieuwemeent volwassen geworden: een aantrekkelijke ontmoetingsplek met daarom heen circa 40 ondernemers. Sommige ondernemers huren er een vaste plek sommigen huren er ruimte voor 1 dag. De bezoeker, het publiek wordt telkens verrast met nieuwe producten en diensten. De fase van volwassenheid duurt dan nog ongeveer anderhalf jaar om vervolgens de fase van krimp en ouderdom in te gaan. De plek, het terrein wordt langzaam ‘teruggeven’ aan de stad. De internetopbrengsten blijven groeien: een groep van z’on 100 ondernemers en adverteerders, sommigen inmiddels uitgegroeid tot een gevestigd merk, blijft voortbestaan op het internet: een deel van deze omzet fi nanciert de teruggave van de stadsruimte. Ondernemers ontwikkelen zich met een behoefte aan andere vestigingslocaties: het terrein wordt leger en kan verder worden vergroend. Na vijf jaar exploitatie blijft er een stadspark over: een groene ruimte die de gemeenschap niets heeft gekost en voor de komende 20 jaar onderhouden kan worden. De cirkel is rond: het zaadje van denieuwemeent kan elders worden geplant… 

Tagged: stadsinitiatiefmeentrotterdamtijdelijkpopuppopupstore3isacrowd

Source: denieuwestad.nl